0578 - 615 311 contact@vannorel.nl

CO2-Prestatieladder

Van Norel Bouwgroep hecht waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en streeft een harmonieuze samenwerking na van de kernthema’s: mensen, planeet/milieu en opbrengst. Wij zijn pro-actief bezig met de reductie van onze CO2-uitstoot en die van onze ketenpartners. Duurzaam ondernemen is voor ons een zeer belangrijk onderdeel in de bedrijfsvoering. Het uitgangspunt is het milieu zo weinig mogelijk te belasten. Van Norel Bouwgroep onderstreept deze ambitie met het CO2-prestatieladder certificaat, trede 4. Tot slot neemt Van Norel Bouwgroep actief deel aan sectorinitiatieven met als doel de CO2-uitstoot binnen de bouwsector te reduceren. Zie hiervoor de vermelding op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

De aandacht voor duurzaamheid en de bijdrage aan een betere samenleving in onze bedrijfsvoering wordt bij sommige projecten beloond met een gunningsvoordeel. Met name bij aanbestedingen vanuit de overheid. Gunningsvoordeel op basis van het CO2-certificaat was van toepassing op de verworven projecten bij Rijkswaterstaat: herinrichting van de steunpunten in Houten, Baarn, Nijmegen, Delfgauw en Wieringerwerf.

Onderstaand de documenten betreffende de CO2-certificering:

2021

2020:

2019